YouBike

YouBike in Miaoli, Taiwan

YouBike sa Miaoli County, Taiwan YouBike ay dumating na sa Miaoli County. May nakita na akong tatlong bike stations at marahil ay mayroon pa sa iba’t-ibang dako ng Miaoli. Mayroon ding dalawang Youbike Stations malapit sa Shang Shun Mall sa Toufen. Kinakailangan ang Easycard sa paggamit nito at puwede rin ang Credit card. 10 NT$ ang charge sa bawat 30 minutong paggamit ng bisikleta. CHARGE RATES $10NT per 30min within the first 4 hours. $20NT per 30min between 4 to 8 hours. $40NT per 30min exceeding 8 hours. Sa kasalukuyan ay libre ang 30 minutos para sa mga registered users ayon sa Miaoli County Government. Read: Taiwan Job Opportunities (July 04, 2018) AMKOR in Hsinchu is Hiring! Anu-ano ang mga kailangan upang makapag-rent ng YouBike? Una ay dapat mayroon kang Easycard na gaya nang nasa larawan. Mabibili ito sa mga convenience stores na gaya ng 7-11. Kailangan din ng VALID na Taiwan cellphone number, dahil dito ipapadala…

Navigate