Ang Ipinagkaiba ng White and Blue Collar Jobs sa Taiwan.

blue and white collar jobs

Heto po ay para sa mga gustong magtrabaho sa Taiwan,nang may idea po kayo. Sa Taiwan ay dalawa ang labor class, blue at white collar or yung eco visa. Blue collars ay sila yung 3 years and below or 6 semesters and less. Salary is 22K NTS at least, plus overtime pay if meron. Maximum … Read more Ang Ipinagkaiba ng White and Blue Collar Jobs sa Taiwan.