Seafoods

1 Posts Back Home

Nanliao Harbor, Hsinchu City

Ang Nanliao/Hsinchu Harbor ay matatagpuan sa North District ng Hsinchu City sa Taiwan. Ito ang pinakadulo ng tinatawag na “The 17 Km Scenic Coastal Area sa Hsinchu”. Nilikha ito noong dekada otsenta para sa mga mangingisda. Lumipas ang panahon at ginawa na rin itong pasyalan. Sa kasalukuyan ay may mga activities dito gaya ng kite-flying, sea-viewing, at cycling. Maraming seafood restaurants dito at mayroon din silang malaking Fish Market. Read: Neiwan Old Street in Hsinchu Subscribe to my YouTube Channel! Sea-viewing sa Nanliao Harbor, Hsinchu City. Sa bandang kanan ay open grounds para sa mga gustong magpalipad ng saranggola. May mga nabibiling saranggola sa tabi ng Fish Market. Mga ready-to-fly na, dahil sa kumpleto na ang mga ito. Kasama na rin sa isang set ang lubid nito. Ang malaking estatwa ng tuna sa Nanliao Harbor. Marami ang restaurants dito ngunit medyo may kamahalan ang mga pagkain. Upang makatipid ay pwedeng magbaon. Ito ang…

Navigate