swimming

3 Posts Back Home

Nanliao Harbor, Hsinchu City

Ang Nanliao/Hsinchu Harbor ay matatagpuan sa North District ng Hsinchu City sa Taiwan. Ito ang pinakadulo ng tinatawag na “The 17 Km Scenic Coastal Area sa Hsinchu”. Nilikha ito noong dekada otsenta para sa mga mangingisda. Lumipas ang panahon at ginawa na rin itong pasyalan. Sa kasalukuyan ay may mga activities dito gaya ng kite-flying, sea-viewing, at cycling. Maraming seafood restaurants dito at mayroon din silang malaking Fish Market. Read: Neiwan Old Street in Hsinchu Subscribe to my YouTube Channel! Sea-viewing sa Nanliao Harbor, Hsinchu City. Sa bandang kanan ay open grounds para sa mga gustong magpalipad ng saranggola. May mga nabibiling saranggola sa tabi ng Fish Market. Mga ready-to-fly na, dahil sa kumpleto na ang mga ito. Kasama na rin sa isang set ang lubid nito. Ang malaking estatwa ng tuna sa Nanliao Harbor. Marami ang restaurants dito ngunit medyo may kamahalan ang mga pagkain. Upang makatipid ay pwedeng magbaon. Ito ang…

Biking and Kitesurfing in Zhunan 竹南鎮, Taiwan

Zhunan 竹南鎮 in Taiwan actually means “Bamboo Town”. updated on May 07, 2018 I have no idea, why Zhunan town is called as such. What really first crossed my mind, was the abundance of bamboo in this town during the old times. And that made people call Zhunan, “The Bamboo Town”. Maybe. Who knows? I’ve searched the web about the origin of its name and found nothing. Instead, what showed up is Changhua (located in central part of Taiwan) which is also called “bamboo town”, primarily because there was a fortress that was made out of bamboo during the ancient times. Zhunan traditionally was a beach and a fishing community. It’s closely associated with Matsu, the sea goddess. Protector of sailors and fishermen. That’s according to Wikipedia. 龍鳳Lóngfèng means Dragon Phoenix. Right within the harbor’s vicinity are a Fish Market and several seafood restaurants. Further south is the Bike Trail’s starting point. The…

Navigate